Jag heter Gabriella Petterson och bor i Söderhamns kommun, i södra Hälsingland. Måleriet har följt med hela livet, med varierande intensitet. Ritade mycket i unga år, senare blev det oljemåleri. Gick några studiecirklar i början av 1980-talet, för Lillemor Weise och Anna Biller. Sedan femton år tillbaka har oljefärgen fått ge vika för akrylen.


Den första utställningen var en amatörutställning 1977, i Söderhamn. 1982 fick Härnösands Musikskolas uppehållsrum fungera som utställningslokal. Sedan dröjde det till 1993 då det var dags för Kulturföreningen Humlans Vårsalong i Umeå. Efter flytten tillbaka tillSöderhamn ökade produktions- och utställningstakten.

Utställningar:

*Skapande medlemmar,Söderhamns konstförening, 2013, 2015, 2019, 2022 och *Målande medlemmar1999-2007, 2009, 2011.

*Akvarellfestival, Kvarnen Söderhamn, Söderhamns Konstförening, 2018.

Konst i byn- Andrum, Hälsingmo, 2014.

*Konstkraft Ljusne Sommarsalong, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020, 2021 och *Tomma rum2015.

Hälsike Händer,BläckhornetAxmar Brygga 2012.KvarnenSöderhamn 2016.

Myskje julmarknad2012.

Konstrundan, Söderhamns Konstförening, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

*Vårsalongen, Lenninge Konstförening, 2005-2008, 2014, 2015, 2016 och*Höstsalongen2007.


*) Jurybedömd


CV - lite mer formellt

Jag började på gymnasiets Musiklinje i Härnösand 1978,och fortsatte med en högre specialkurs. Därefter blev det Umeå och Kulturarbetarlinjen.
I slutet av 1980-talet, parallellt med studier i kultursociologi, arbetade jag för olika studieförbund i Västerbotten, främst med musikcirklar och "Kultur i vården".
1990-talet tillbringades på Sociologiska institutionen, Umeå Universitet, på grund- och forskarutbildning både som student och lärare. Men 1999 återvände jag till Söderhamn för ett miljöprojekt på dåvarande Skogsvårdsstyrelsen.
Hösten 2001 började jag på Region Gävleborg med uppföljning och utvärdering. Det startade på södra Hälsinglands hälso- och sjukvårdsnämnd och slutade på Samhällsmedicin våren 2020.